OpenArchive

This is the publicly available repository of our documents, labeled KAPE below. These documents are free for use with only two restrictions: 1. Make no modification whatsoever. 2. Provide reference to this archive. If our documents also can be retrieved externally, these sources are labeled PUBL: Their authenticity can verified against this archive. Supplementary material describing the context is labeled SUPP.

Theme
The theme is that there is no theme. Rather, a mixture of various topics typically discussed in the form of debate articles. The subjects addressed have caught our attention and we have gained an informed opinion, to the extent we believe it may be worth distributing. Our goal is to be as objective and independent as possible, without supporting any party. For that very reason, all documents in this OpenArchive have been written without any financial support of any kind. This rare statement of neutrality may have a value in its own. That does not preclude us from authoring texts against payment, but due to the bias that brings they will not qualify for publication in this OpenArchive. This archive is purposely neutral, reflective and philosophical, excluding neither technological, scientific nor economic perspectives at any level of detail. Topics are presented in in reverse chronological order below.

High quality counter-arguments above the level of what we commonly categorize as pudknockery are appreciated, while ad hominem (and below) of any kind will be promptly rejected:
debate_strategies

  • 2018-04-19 presenterade företaget WPD planer på etablering av Vindkraftpark Mangslidberg i Norra Värmland. Dessa ställde dock många fler frågor än det besvarade, eftersom påståendena i allra bästa fall kan ses som villfarelse och skönmålning — i värsta fall oförlåtlig brist på kunskap (med tanke på ekonomisk omslutning), dåligt omdöme eller ren oförvanskad lögn med uppsåt att medvetet luras. Detta är inget ställningstagande utan baseras på jämförelse mot litteratur och etablerad kunskap, till viss del även egna erfarenheter. Eftersom väldigt lite verkar ha sagts om WPDs trovärdighet liksom deras syn på de tekniska och fysiska begränsningar som finns, skrev vi en direkt replik till WPDs påståenden. Kommentaren skickades enligt sändlistan i dokumentet (KAPE). Enligt offentlighetsprincipen blev det därmed en allmän handling (se PUBL), tillgänglig för precis alla som kan ha intresse. Vårt syfte är att i möjligaste mån undvika att någon part luras av felaktig argumentation, utan istället ifrågasätter alla påståenden av initiativtagaren WPD. Alltså inte enbart de som har med natur och kultur att göra. Detta förhållningssätt bör givetvis även inkludera vår egen kommentar (kontakta författare via e-post)